REKLAMACJE - eOfficemedia
Koszyk

PROCEDURA REKLAMACYJNA

JESTEŚMY BEZPOŚREDNIM DYSTRYBUTOREM PRODUKTÓW NAJLEPSZYCH MAREK I WSPIERAMY NASZYCH KLIENTÓW W CAŁYM PROCESIE REKLAMACYJNYM. (indywidualna procedura reklamacyjna produktów marki FELLOWES znajduje się na końcu strony) 

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia Klientowi Towaru wolnego od wad. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady Towaru z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów Kodeksu cywilnego.

W przypadku gdy Towar ma wadę należy zgłosić ten fakt Sprzedawcy na adres pocztowy eOffice Media Sp. z o.o.; ul. Działkowa 115 (hala nr 1) brama 6; 02-234 Warszawa lub adres e-mail zamowienia@eofficemedia.pl

Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać przyczynę złożenia reklamacji oraz określać żądanie Klienta. Zgłoszenie powinno być podpisane oraz zawierać aktualne dane Klienta.

Sprzedawca ustosunkowuje się do żądania Klienta w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacji.

W celu dokonania reklamacji warto wypełnić poniżej załączony FORMULARZ REKLAMACYJNY i postępować zgodnie z instrukcją na nim zamieszczoną.

Formularz Reklamacyjny

UWAGI:

  • W przypadku reklamacji materiaów eksploatacyjnych do drukarek (Tuszów, Tonerów) prosimy o załączenie do formularza reklamacyjnego przynajmniej dwóch wydruków pozwalających stwierdzić wadę reklamowanych produktów.
  • Zwróć uwagę by poddawany reklamacji towar został solidnie opakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu.
  • Wyślij produkt za potwierdzeniem odbioru gdyż prawidłowa realizacja reklamacji, następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę lub producenta.
  • Towary podlegające reklamacji wraz z FORMULARZEM REKLAMACYJNYM i KSEROKOPIĘ DOWODU ZAKUPU prosimy odesłać na adres: 
    eOffice Media Sp. z o.o.; ul. Działkowa 115 (hala nr 1) brama 6; 02-234 Warszawa.
    lub po uzgodnieniu z działem obsługi klienta bezpośrednio na adres producenta.

Szczegółowe informacje dotyczące zwrotów, znajdziecie Państwo w Regulaminie sklepu.

W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta 
tel 800 806 666 lub mailowo na adres: reklamacje@eofficemedia.pl 

niezgodność towaru z umową i reklamacje.

1. Sprzedający jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta za niezgodność z umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego Klienta, w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).
2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz.271 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
3. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego Towaru z umową, Klient ma prawo złożenia pisemnej reklamacji. Reklamacja powinna zostać złożona w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym Klient dowiedział się o niezgodności Towaru z umową, nie później jednak niż w terminie dwóch lat od dnia wydania Towaru.
4. Podstawą reklamacji może być w szczególności dostarczenie innego Towaru niż zamawiany, nieprawidłowe skompletowanie zamówienia, lub dostarczenie niewłaściwej liczby Towarów.
5. W przypadku skorzystania z tego prawa należy wypełnić formularz reklamacji  oraz odesłać wraz z reklamowanym towarem oraz dowodem zakupu (paragonem albo fakturą). Towar powinien zostać przysłany kompletny, wraz z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego Towaru lub które mogą być jedną z przyczyn zaistnienia wady towaru lub niezgodności z umową.
6. Sprzedający zastrzega sobie prawo 14 dniowego okresu rozpatrzenia reklamacji od chwili otrzymania towaru od Klienta, a o podjętych czynnościach zobowiązuje się informować Klienta.
7. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta istnieje możliwość wymiany reklamowanego produktu na inny lub zwrot należności na konto bankowe wskazane przez Klienta. Zwrot zostaje zrealizowany w terminie 14 dni od momentu rozpatrzenia reklamacji.
8. Koszt dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedającego pokrywa Klient. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.procedura reklamacyjna produktów marki FELLOWES
Będąc bezpośrednim i autoryzowanym dystrybutorem produktów marki Fellowes mają Państwo możliwość
dochodzić gwarancji bezpośrednio u producenta FELLOWES, co w znaczący sposób skraca proces reklamacji.

W tym celu prosimy kontaktować się bezpośrednio z firmą Fellowes, która będzie prowadziła proces reklamacji.

Wszelkie niezbędne informacje jak dokonać zgłoszenia reklamacyjnego znajdą państwo pod poniższym linkiem.
https://www.fellowes.pl/wsparcie/serwis.html

W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań służymy państwu pełnym wsparciem.