FORMY PŁATNOŚCI - eOfficemedia
Koszyk

INFORMACJE O PŁATNOŚCIACH

Dostępne formy płatności:
  • z terminem zapłaty wynoszącym 7 dni kalendarzowych. Do czasu uiszczenia opłaty towar pozostaje własnością eOffice Media Sp. z o.o.. Opcja dostępna tylko dla podmiotów gospodarczych posiadających KRS i REGON,
  • przelewem na podstawie "dokumentu do przedpłaty",
  • eprzelewem,
  • za pobraniem.

Dane do przelewu:

PKO Bank Polski

eOffice Media Sp. z o.o.

Numer rachunku: 06 1020 1013 0000 0702 0282 7483